Vision

 A/S Kofod og Christensen ønsker at kunne imødekomme fremtidige krav fra såvel eksisterende som nye kunder, samt at sikre en konstant og kontinuerlig kvalitet på vores produkter og ydelser. Ydermere ønsker virksomheden at skabe gode relationer til kunderne og derved længerevariende samarbejde.

Derudover vil A/S Kofod & Christensen fremstå som en miljøbevist virksomhed, der stræber efter såvidt muligt at være en grøn arbejdsplads, med energirigtige installationer.

Mission

For at opnå visionen sættes der stor ære i at overholde leveringstider og kvalitetskrav, samtidig med der handles med konkurrencedygtige priser. Fremtidige krav overvåges jævnligt og det tages i betragtning om eventuelle investeringer er nødvendige for at overholde disse.

For at imødekomme den grønne firmaprofil, bliver løbende kigget på energioptimering af eventuelle passive forbrugere, eksempelvis lys el.lign. samt reducering af generel spild. 

Værdier

I takt med tiden går og årene skifter, holder A/S Kofod & Christensen sit fokus på at bibeholde nogle af de værdier, som har været i virksomheden i tidens løb. Værdierne er bl.a. høj ancinitetsgrad, uddannet personale der er up-to-date med virksomhedens inventar, frihed under ansvar og omstillingsparathed med åbent sind til enhver opgave.